KIGALI-kimihurura

  • Category Archives : KIGALI-kimihurura

Ifak – Kimihurura

MARIE AUXILIATRICE – Kigali Ecole maternelle – Ecole primaire – Ecole secondaire – Eglise Publique «Marie Auxiliatrice» – Oratoire Institut de Formation Apostolique (IFAK) B.P. 627 Kigali – Rwanda web: www.ifakdonbosco.org